Przełom w badaniach chorób odkleszczowych

Genetycy z notowanej na rynku NewConnect spółki biotechnologicznej INNO GENE S.A. skomercjalizowali nową metodę diagnostyki chorób przenoszonych przez kleszcze. Za pomocą badań DNA, opracowanych...

24.08.2011

Lekarski Egzamin Końcowy - znaczenie w praktyce

Komentarz omawia praktyczne znaczenie lekarskiego egzaminu końcowego. W opracowaniu przedstawiono zmiany w kształceniu przeddyplomowym wprowadzone wraz z lekarskim egzaminem końcowym. Opisano także...

22.08.2011

Kontrole realizacji recept w aptece

Komentarz opisuje kryteria, procedurę i tryb odwoławczy kontroli realizacji recept w aptece w związku z wypłatą refundacji. W analizie przedstawiono praktyczne problemy stosowania ustawy o refundacji...

19.08.2011