Na posiedzeniu Sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Wiceminister Zdrowia Aleksander Sopliński poinformował, że „na koniec lutego br. liczba lekarzy specjalistów w dziedzinie medycyny sportowej wynosiła 262 osoby w zakresie medycyny sportowej cywilnej oraz 14 osób w zakresie medycyny sportowej wojskowej". Z kolei, liczba lekarzy odbywających obecnie specjalizację w dziedzinie medycyny sportowej wynosi 50. W trakcie dyskusji posłowie wskazywali, że jest to liczba wysoce niezadowalająca.
Sopliński przypomniał, że w związku z utrudnionym dostępem do lekarzy medycyny sportowej stosowne rozporządzenie Ministra Zdrowia przewiduje możliwość – w zakresie dotyczącym dzieci i młodzieży do ukończenia 21. roku życia oraz zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia – wydania orzeczenia przez lekarza posiadającego certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej, z tym że jest to orzeczenie w zakresie podstawowym. Lekarz specjalista w dziedzinie medycyny sportowej wydaje takie orzeczenie w zakresie pełnymi w odniesieniu do wszystkich osób uprawiających sport. Certyfikat wydawany jest na okres 2 lat i aktualnie ważny certyfikat posiada 375 lekarzy.
Więcej na ten temat na stronie internetowej MP Online.

Źródło: www.mp.pl