Ministerstwo Zdrowia zaczyna informatyzować zespoły ratowników medycznych. Upubliczniło właśnie projekt rozporządzenia w sprawie systemu wspomagania ratownictwa medycznego. Ma on być elektroniczną platformą zbierającą informacje o możliwościach organizacyjnych szpitali zajmujących się pomocą osobom, których życie lub zdrowie jest zagrożone. Dlatego na platformie znajdą się informacje o wszystkich szpitalnych oddziałach ratunkowych, zespołach ratownictwa medycznego i lotniczych zespołach ratowników.

Projekt rozporządzenia wskazuje, że system będzie podzielony na województwa. Dostęp do niego w każdym regionie dostanie Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Dyspozytor, który odbierze telefon i np. dostanie informację od świadka, że wydarzył się wypadek, będzie mógł od razu skierować poszkodowanych w odpowiednie miejsce. Wejdzie online do Systemu Wspomagania Ratownictwa Medycznego, który automatycznie wskaże mu, gdzie w województwie czy powiecie stacjonują karetki i które szpitale na oddziałach intensywnej terapii mają wolne łóżka.

System wspomagania ratownictwa medycznego jest jednym z elementów etapu informatyzacji ochrony zdrowia. Podstawę do przygotowywania projektów dała uchwalona w kwietniu 2011 r. ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia, do której projektowane rozporządzenie jest aktem wykonawczym.

Opracowanie i uruchomienie systemów ma kosztować około 712 tys. zł, z czego 85 proc. sfinansuje Unia Europejska.

Źródło: Rzeczpospolita