Naczelna Izba Lekarska opublikowała w Internecie test szkoleniowy dla lekarzy wystawiających recepty refundowane, opracowany na podstawie przepisów obowiązujących w dniu 10 maja 2012 roku. Składa się on z 50 pytań.

Test przygotował dr Maciej Jędrzejowski, natomiast zaopiniował Zespół Radców Prawnych NIL. Odpowiedzi wraz z podaniem odnośnego aktu prawnego zamieszczono na końcu testu.

Źródło: www.mp.pl