Resort zdrowia przekazał do konsultacji społecznych projekt noweli ustawy o działalności leczniczej z 15 kwietnia 2011 r. (Dz.U. 112, poz. 654). Proponuje w nim przesunięcie do 2014 roku terminu wejścia w życie obowiązkowych ubezpieczeń dla szpitali. Do tego czasu placówki medyczne będą mogły ubezpieczać się dobrowolnie. Większość z nich nie zrobiło tego ze względu na wysoką składkę zaproponowaną przez ubezpieczyciela. Od początku roku działały jednak niezgodnie z ustawą. Dlatego ich dyrektorzy są zadowoleni z doraźnego rozwiązania problemu.

Projekt noweli przewiduje także, że organizacje pożytku publicznego prowadzące hospicja będą wyłączone spod przepisu ustawy stanowiącego, że jest to działalność gospodarcza. Oznacza to, że instytucje te nie będą uznawane za przedsiębiorców. Hospicja obawiały się, że bez zmiany przepisów stracą prawo do korzystania z odpisu 1 proc. podatku. Nowela ma wejść w życie 30 czerwca.

Źródło: Gazeta Prawna