Międzynarodowy Dzień Prób Klinicznych ma na celu usprawnienie komunikacji i koordynacji badań klinicznych w poszczególnych krajach, adekwatnie do potrzeb pacjentów na całym świecie. Jest on obchodzony co roku w dniu lub około dnia 20 maja, upamiętniając dzień, w którym James Lind rozpoczął swoje słynne badanie porównujące metody leczenia szkorbutu (20 maja 1747 r).

Większość pracy naukowej Agencji koncentruje się na przeglądzie, koordynacji i nadzorze badań klinicznych. Agencja jest również odpowiedzialna za rozwój, utrzymanie i koordynację EudraCT bazy danych (aplikacja wykorzystywana przez krajowe organy regulacyjne w zakresie medycyny w celu wprowadzania danych z badań klinicznych otrzymywanych od sponsorów tych badań).

Więcej na ten temat na stronie internetowej EMA.

Źródło: www.ema.europa.eu