Przeszczepy pomogły już 9 chorym na SM

Nową metodę terapii chorych na stwardnienie rozsiane autologiczne przeszczepy komórek krwiotwórczych zastosowano z powodzeniem już u 9 chorych w Polsce. Zabiegi są przeprowadzane tylko w jednej...

24.10.2013

Nowe przepisy o opiece transgranicznej

Z dniem 25 października 2013 r. w ramach polskiego systemu ochrony zdrowia nastąpi kolejna niezwykle istotna zmiana, tym razem związana z jego funkcjonowaniem w ramach Unii Europejskiej. Z tą bowiem...

23.10.2013

Żarski szpital zakupił nowoczesny tomograf

4 mln zł kosztował zakup i instalacja nowoczesnego systemu 64-rzędowej tomografii komputerowej w 105. Szpitalu Wojskowym w Żarach (Lubuskie) - poinformowała w środę rzeczniczka lecznicy Justyna...

23.10.2013

Zakaz reklamy aptek trafi do ETS?

Sprawa wprowadzonego ustawą refundacyjna zakazu aptek może trafić do Europejskiego Trybunały Sprawiedliwości. Polska jest jedynym krajem w Unii Europejskiego, w którym zdecydowano się taki zakaz...

23.10.2013

Przyjęto nowelizację Deklaracji Helsińskiej

W dniu 19 października 2013 r. w trakcie 64 Zgromadzenia Ogólnego Światowego Stowarzyszenia Lekarzy została przyjęta nowelizacja jednego z najważniejszych międzynarodowych dokumentów dot. kwestii...

23.10.2013

Rada Przejrzystości za refundacją Myocetu

W dniu 21 października odbyło się kolejne posiedzenie Rady Przejrzystości, podczas którego został przygotowane stanowisko m.in. w sprawie zasadności refundowania preparatu Myocet (doxorubicin).

23.10.2013

Znajdą haka na chłonniaka

Rusza 7 edycja Ogólnopolskiego Programu dla Młodzieży Mam Haka na Raka. W tegorocznej edycji uczniowie będą pogłębiać wiedzę oraz szykować kampanię edukacyjną poświęconą nowotworom układu chłonnego -...

23.10.2013

Nadzieja dla pacjentów z nowotworem płuca

Znamy wyniki III fazy badania LUME. Badanie to wykazało, że lek nintedanib wydłuża o rok przeżycie pacjentów zaawansowanym gruczołowym nowotworem płuca po chemioterapii pierwszego rzutu.

23.10.2013

PE chce zaostrzenia przepisów o wyrobach medycznych

Parlament Europejski opowiedział się we wtorek za zaostrzeniem przepisów o wyrobach medycznych najwyższej klasy ryzyka, takich jak rozruszniki serca, protezy, implanty piersi i testy. Nowe przepisy...

23.10.2013