Biblioteka obowiązkowa w szpitalu uzdrowiskowym

Podmiot leczniczy prowadzący szpital uzdrowiskowy jest zobowiązany zapewnić pacjentom obsługę biblioteczną. Z obowiązku takiego zwolnione są te podmioty lecznicze, w których wykonuje się wyłącznie...

21.02.2014

Horyzont 2020: 500 mln euro dla sektora ochrony zdrowia

Podmioty, które planują projekty badawcze i innowacyjne w sektorze ochrony zdrowia będą miały możliwość skorzystania z Programu Ramowego Horyzont 2020 finansowanego przez Komisję Europejską. Na ten...

21.02.2014

Województwo pomorskie połączy szpitalne spółki

Zarząd Województwa Pomorskiego podjął decyzję o połączeniu dwóch spółek szpitalnych. Copernicus Podmiot Leczniczy sp. z o.o. (dawny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku) oraz Szpital...

20.02.2014

Zespół opracuje nowe zasady pracy pielęgniarek

Nowe zasady pracy pielęgniarek w opiece długoterminowej opracuje specjalny zespół, w którego skład wchodzą przedstawiciele NFZ, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz świadczeniodawcy. Nowe...

20.02.2014

GIF: wycofanie produktu leczniczego Pulmoterol

Główny Inspektor Farmaceutyczny podjął decyzję Nr 6/WC/2014 dotycząca wycofania z obrotu na terenie całego kraju proszku do inhalacji Pulmoterol. Podmiotem odpowiedzialnym jest Przedsiębiorstwo...

20.02.2014

CMJ: kolejne akredytacje dla szpitali

Minister Zdrowia przyznał akredytację kolejnym jedenastu szpitalom. Tym razem otrzymały je wyłącznie placówki publiczne. Obecnie certyfikat akredytacyjny posiada 146 szpitali.

20.02.2014