Dyrektor Pomorskiego Centrum Traumatologii im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku, Dariusz Kostrzewa we wtorek w rozmowie z dziennikarzami wyraził przekonanie, że "szpital z powodzeniem może teraz konkurować z najlepszymi ośrodkami w Europie pod względem wyposażenia i warunków udzielania świadczeń medycznych”.

Poinformował, że w nowych obiektach będą oddziały: chirurgia ogólna, chirurgia ortopedyczno-urazowa, chirurgia i kardiochirurgia dziecięca, neurochirurgia. Jak dodał, szpital jest przygotowany głównie do działalności w zakresie medycyny zabiegowej. Dzięki nowym obiektom, w Gdańsku będą mogły być wykonywane operacje neurochirurgiczne wymagające zastosowania podczas operacji badania tomografem komputerowym. Przyznał, że „do tej pory nie było takiej możliwości i to jest największa duma szpitala związana z powstaniem nowego bloku operacyjnego”.

Ponadto, w nowych obiektach znajdą się: centralna sterylizatornia, laboratorium histologii i cytologii oraz pracownie endoskopowe i gastroenterologiczne dla dzieci i dorosłych.

Kostrzewa powiedział, że otwarcie nowych obiektów nie zwiększy wartości kontraktu z NFZ na świadczenie usług. „Na pewno fundusz będzie proponował nowe warunki na przyszły rok i wówczas postaramy się o uzyskanie jak najlepszej umowy” – dodał.

Zastępca dyrektora szpitala ds. sprzedaży, Ewa Matuszewska-Palacz poinformowała, że szpital dysponuje 800 łóżkami i rocznie przyjmuje ok. 30 tys. pacjentów.

Zaznaczyła, że „liczba łóżek, którymi będzie dysponować szpital po rozbudowie, niewiele się zmieni w porównaniu z dotychczasową liczbą, bo placówka planuje +rozgęścić+ pozostałe oddziały”. „Liczba łóżek nie zwiększy się radykalnie, bo główną ideą jest poprawa warunków pobytu i pracy w szpitalu” – tłumaczyła.

Zapewniła, że dzięki rozbudowie placówki, „poprawi się wyposażenie oddziałów, bloku operacyjnego, OIOM-u, oddziałów zabiegowych; powstał też oddział pooperacyjny. Liczba łóżek wzrośnie na oddziałach intensywnej opieki medycznej dla dzieci i dorosłych. Planuje się wykonywanie ok. 11,5 tys. zabiegów chirurgicznych rocznie.

Inwestycja została sfinansowana z budżetu województwa pomorskiego. Koszt robót budowlanych to ok. 104 mln zł, wartość sprzętu i aparatury medycznej to prawie 69,5 mln zł.

Urząd Marszałkowski, któremu szpital podlega, informuje, że koncepcja budowy Pomorskiego Centrum Traumatologii na bazie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Gdańsku powstała w 1994 roku, po doświadczeniach związanych z masowymi katastrofami, do których doszło w Gdańsku (m.in. pożar hali Stoczni Gdańskiej i zawalenie się wieżowca w wyniku wybuchu gazu).

„Analiza tych tragedii pokazała, że w województwie gdańskim nie ma szpitala, który spełniałby warunki do kompleksowego udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom z wielonarządowymi urazami, jakie najczęściej występują w czasie wypadków masowych. Wpływ na decyzję o budowie Centrum miała również bliska lokalizacja portu lotniczego, rafinerii i kilku stoczni” – napisano w komunikacie urzędu.