NSA: protest pieczątkowy ograniczał prawa pacjenta

23 kwietnia 2014 roku Naczelny Sąd Administracyjny uchylił wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i oddalił skargi dwóch podmiotów leczniczych na decyzję Rzecznika Praw Pacjenta o uznaniu...

26.04.2014

Rada Przejrzystości przygotuje stanowiska i opinie

28 kwietnia 2014 roku odbędzie się 15 posiedzenie Rady Przejrzystości, podczas którego zostaną przygotowane stanowiska w sprawie świadczeń, leków oraz programów zdrowotnych jednostek samorządu...

25.04.2014

Pakiet kolejkowy – nowe rozwiązania dla szpitali

W tzw. pakiecie kolejkowym Ministerstwa Zdrowia znalazły się między innymi rozwiązania dotyczące funkcjonowania szpitali, na przykład wydłużenie do 10 lat umów zawieranych przez NFZ z lecznicami oraz...

25.04.2014

Sejm przyjął nowe prawo antymonopolowe

Eliminowanie praktyk niekorzystnych dla gospodarki, przedsiębiorców i konsumentów to główne cele nowej ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Nowelizacja została przyjęta 24 kwietnia 2014 przez...

25.04.2014