Ministerstwo Zdrowia zapowiadało, że reforma NFZ obejmie m.in. likwidację centrali Funduszu, przekazanie kompetencji i samodzielności wojewódzkim oddziałom oraz powołanie Urzędu Ubezpieczeń Zdrowotnych, który zajmie się m.in. wyceną świadczeń oraz kontrolą ich jakości. Samorządy mają tworzyć regionalne mapy potrzeb zdrowotnych i lokalnych priorytetów - to na ich podstawie miałyby być podpisywane umowy ze świadczeniodawcami.

"Każda zmiana wymaga znacznych środków, a z prognoz wynika, że w 2014 r. nie będzie więcej pieniędzy w ochronie zdrowia, daje się odczuć spowolnienie gospodarcze. Nie chcemy wprowadzać reformy bez pieniędzy, bo ona natychmiast się zawali, to jeden z powodów, dla których przedłużamy prace" - powiedział Neumann.

Dodał, że MZ prowadzi analizy i dokonuje pewnych modyfikacji. "Opracowujemy przykładowe mapy potrzeb zdrowotnych dla jednego z województw, tak by mogły być wzorem dla innych. Mapy potrzeb zdrowotnych są jednym z kluczowych założeń ustawy dot. NFZ. Nie chcemy przedstawiać jej projektu przed zakończeniem prac analitycznych" - podkreślił wiceminister zdrowia.

Zapewnił, że MZ nie wstrzymało prac nad wprowadzeniem dodatkowych dobrowolnych ubezpieczeń zdrowotnych. Zapowiedział, że w styczniu ma zostać zaprezentowany projekt ustawy w tej sprawie.

Wiceminister zdrowia podkreślił również, że rozporządzenia koszykowe są już gotowe i przyjęte przez kierownictwo resortu. "Biorąc pod uwagę obecną sytuację finansową w ochronie zdrowia nie wprowadziliśmy większych zmian. Nie podnieśliśmy standardów, nie zwiększaliśmy liczby lekarzy, pielęgniarek, czy sprzętu wymaganego na oddziałach. Część procedur szpitalnych przesunęliśmy na chirurgię jednodniową i do Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej. Daje to znaczące oszczędności i zwiększa liczbę zabiegów, a tym samym ułatwia pacjentom dostęp do leczenia bez konieczności hospitalizacji" - powiedział Neumann.

Przypomniał także, że w tym roku NFZ nie będzie przeprowadzał nowych konkursów, a umowy ze świadczeniodawcami zostaną aneksowane na 2014 r. na warunkach z 2013 r. Sejm przyjął w ubiegłym tygodniu nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która dotyczy tej kwestii.