Przy dotychczasowym 5-kondygnacyjnym budynku wydziału kosztem 33,5 mln zł powstał nowy, 6-kondygnacyjny obiekt o powierzchni 4,6 tys. m kwadratowych oraz sala audytoryjna na ok. 300 osób. Jeszcze przed oddaniem do użytku obiekt zajął pierwsze miejsce w Konkursie na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Śląskiego.

„Warunki pracy nauczycieli i warunki studiowania zdecydowanie się poprawią. Mam nadzieję, że przełoży się to na efektywność zarówno wyników nauczania, jak i efektywność w sferze naukowej, bowiem potencjał w tym wydziale jest olbrzymi” – powiedział rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Przemysław Jałowiecki.
„Nowe obiekty, które dziś uroczyście otwieramy, stworzą lepsze warunki do pracy i nauki oraz przyczynią się do większej konsolidacji społeczności akademickiej” – oceniła prorektor uczelni i była dziekan Wydziału Farmaceutycznego prof. Krystyna Olczyk.
Pierwszy z obiektów kampusu, pięciokondygnacyjny, służy wykładowcom i studentom już od roku akademickiego 2007/2008. W nowym znajdzie swoją siedzibę kolejnych 11 katedr i zakładów. Znajdą się tam m.in. Studium Wychowania Fizycznego, Katedra i Zakład Biologii Molekularnej, Zakład Proteomiki, Katedra i Zakład Biofarmacji, Katedra Analizy Instrumentalnej, Zakład Biotechnologii i Inżynierii Genetycznej, Katedra i Zakład Biochemii, Katedra i Zakład Immunologii i Serologii, Katedra i Zakład Genetyki Medycznej, Katedra i Zakład Mikrobiologii i Wirusologii i Zakład Biologii Komórki.

Wiodące kierunki badań jednostek mieszczących się w nowym obiekcie to badania nad molekularną patogenezą nowotworów, chorób rozrostowych, chorób infekcyjnych, chorób ośrodkowego układu nerwowego oraz zaburzeń pigmentacyjnych skóry. Celem tych badań jest poszukiwanie markerów molekularnych użytecznych w ich diagnostyce i leczeniu. Badania te obejmują m.in. typowanie genów odpowiedzialnych za przekształcenie stanu zapalnego w nowotwór.

Budowę nowych obiektów sfinansowali: Ministerstwo Zdrowia, które przekazało na ten cel 23 mln zł, samorząd województwa śląskiego - 8 mln zł oraz władze Sosnowca – 2,5 mln zł. Łącznie z pierwszym budynkiem kampusu jego utworzenie kosztowało 50 mln zł.