Stypendia ministrów - adresaci, warunki, wysokość

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia może być przyznane studentowi posiadającemu wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami, lub wybitne osiągnięcia w sporcie. Wysokość...

19.11.2015

Stypendium socjalne - adresaci, warunki, wysokość

Prawo do ubiegania się o pomoc materialną przysługuje studentom uczelni publicznych i niepublicznych oraz studentom uczelni Kościoła Katolickiego oraz Prawosławnego Seminarium Duchownego w...

19.11.2015

Naukowcy: współczesny badacz musi być mobilny

Chociaż w Polsce nauki ścisłe i o życiu są na wysokim poziomie, to wyjazdy zagraniczne są badaczom potrzebne, aby zobaczyć jak naukę robią inni - mówi prof. Mariusz Jaskólski. Naukowiec wręcz musi...

19.11.2015

Ostatni egzamin na aplikację ogólną

Ponad 1,4 tys. młodych prawników przystąpiło do ostatniego egzaminu na aplikację ogólną. Zgodnie z nowelizacją ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, która weszła w życie 21 sierpnia,...

18.11.2015