KNWP jest powstałą w 2015 r. organizacją zrzeszającą studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jej głównym celem jest rozwijanie praktycznych umiejętności studentów prawa poprzez organizację warsztatów, a także szerzenie kultury i świadomości prawnej wśród osób biorących udział w działaniach Koła. 

Więcej informacji na temat wydarzenia znajdziesz tutaj>>>>