Praktyki organizowane są w ciągu całego roku kalendarzowego i trwają minimum 4 tygodnie. Warunkiem jest zgłoszenie udziału co najmniej na 30 dni przed wskazanym terminem praktyki. Podczas praktyki można dowiedzieć się nie tylko czym zajmuje się MAC, ale można też włączyć się w konkretne działania prowadzone przez biura i departamenty. Na zakończenie uczestniczy otrzymają zaświadczenie potwierdzające odbycie praktyki w ministerstwie.

Praktyki organizowane są w ramach rządowego programu praktyk studenckich. Ogłoszenia o wolnych miejscach publikowane są na stronie www.oferty.praca.gov.pl.

Każde ogłoszenie zawiera szczegółowy profil poszukiwanych kandydatów oraz dane kontaktowe.

Szczegółowe informacje dotyczące praktyk w MAC można uzyskać pod numerem telefonu tel. 22 245 57 64 oraz adresem mailowym praktyki.mac@mac.gov.pl.

Materiały informacyjne oraz wzorcowe dokumenty, wykorzystywane w procesie organizacji praktyk studenckich w administracji rządowej w 2015 r., dostępne są na stronie www.bip.kprm.gov.pl 

Proces rekrutacji przebiega w dwóch etapach:

Po przesłaniu elektronicznie oferty do MAC, Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Biurze Dyrektora Generalnego - na podstawie dokumentów aplikacyjnych - dokonuje wstępnej selekcji zgłoszeń pod kątem zgodności kierunku studiów oraz zainteresowań osoby ubiegającej się o praktykę z profilem działania departamentu/biura, w którym będzie realizowana.

Oferty zaakceptowane w pierwszym etapie zostają następnie wysyłane do wskazanego w ofercie departamentu/biura. Na tym poziomie podejmowana jest ostateczna decyzja  o przyjęciu na praktykę.

 

Kandydaci zakwalifikowani do odbywania praktyki przyjmowani są do komórki organizacyjnej Ministerstwa po podpisaniu Porozumienia o organizację praktyki zawodowej studentów pomiędzy uczelnią, a Biurem Dyrektora Generalnego, które określa prawa i obowiązki obu stron oraz czas trwania współpracy.