Wykonawcy powinni być gotowi na nowe zasady w przetargach

Zamówienia publiczne

Mimo, iż najnowsza nowela PZP nie jest zbyt obszerna, to zmiany, jakie wprowadza, można nazwać rewolucyjnymi. Dlatego już teraz wykonawcy startujący w przetargach powinni zacząć je analizować, by nie...

23.09.2014

Rodzaj i wartość zamówienia decydują o wysokości wpisu

Zamówienia publiczne

Wysokość wpisu w postępowaniu odwoławczym przed KIO, została uzależniona od dwóch czynników tj. rodzaju zamówienia (usługi, dostawy, roboty budowlane) oraz wartości zamówienia tj. tego czy rzeczona...

23.09.2014

CBA: w MSZ była zmowa cenowa

Zamówienia publiczne

Informacja o tym, iż w MSZ doszło do zmowy cenowej jest efektem zakończonej w zeszłym tygodniu kontroli w resorcie spraw zagranicznych. CBA już powiadomiło o tym prokuraturę i Urząd Ochrony...

22.09.2014

Torpol zbuduje linię tramwajową w Olsztynie

Zamówienia publiczne

Oferta Torpolu została uznana za najkorzystniejszą w przetargu na budowę odcinka linii tramwajowej w Olsztynie. Wartość podpisanego obecnie kontraktu to 74,96 mln zł - informuje portal wnp.pl.

22.09.2014

Zmowa przetargowa może przybrać różne formy

Zamówienia publiczne

W trakcie postępowania zamawiający jest pierwszym podmiotem, który uzyskuje wgląd w treść i formę złożonych ofert. To właśnie na tym etapie postępowania powinien on przeprowadzić wstępną ocenę, czy...

22.09.2014

Skanska zmodernizuje torowisko w Bytomiu

Zamówienia publiczne

Konsorcjum polskiego i czeskiego oddziału firmy Skanska zawarło z Tramwajami Śląskimi umowę na modernizację torowisk tramwajowych w Bytomiu. Wartość kontraktu wynosi 18,27 mln zł brutto.

21.09.2014

Siedem ofert na trasę do lotniska w Szymanach

Zamówienia publiczne

W przetargu na rewitalizację i modernizację linii kolejowych łączących Olsztyn z lotniskiem w Szymanach, swoje oferty złożyło siedmiu wykonawców. Ich wartość waha się od 61 do 95 mln zł - informuje...

20.09.2014

KE potwierdziła dofinansowanie dla zakupu Pendolino

Zamówienia publiczne

Komisja Europejska potwierdziła 22-proc. wkład finansowy z Funduszu Spójności dla projektu Zakup kolejowego taboru pasażerskiego do obsługi połączeń dalekobieżnych, czyli 20 składów Pendolino, podało...

19.09.2014

Podpisano umowę na zaprojektowanie przebudowy drogi nr 22

Zamówienia publiczne

GDDKiA podpisała umowę z firmą Lafrentz-Polska Sp. z o.o. na zaprojektowanie przebudowy 3,5 km drogi krajowej nr 22 między Czarlinem (węzeł z drogą krajową nr 91) a mostem Knybawskim na Wiśle (tzw....

19.09.2014

Podwykonawca powinien zadbać o swój interes

Zamówienia publiczne

W interesie podwykonawców jest dbanie o to, aby zarówno projekty umów o podwykonawstwo, jak i zawarte już umowy były przekazywane zamawiającym celem ich akceptacji. Wówczas zyskują gwarancję zapłaty...

19.09.2014

Odbiór odpadów bez przetargu coraz bardziej realny

Zamówienia publiczne

W projekcie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nad którym obecnie pracuje Ministerstwo Środowiska znalazła się propozycja, by gmina zlecała odbiór odpadów od mieszkańców...

19.09.2014