Ustalenie charakteru prawnego uchwały nie zawsze jednoznaczne

Samorząd terytorialny

Przepisy prawne nie wprowadzają zamkniętego katalogu aktów, jakie mogą ustanawiać organy stanowiące. Nie wskazują też kryteriów, na podstawie których należy dokonywać kwalifi kacji tychże aktów. W...

22.03.2012

Nie wszystkie sprawy wymagają prowadzenia metryk

Samorząd terytorialny

Od 7 marca istnieje obowiązek prowadzenia metryk spraw administracyjnych. Istnieją jednak sprawy, o prostym i powtarzalnym charakterze, dla których prowadzenie metryk jest niezasadne. Rozporządzenie...

19.03.2012
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski