Wzrasta liczba uczniów wymagana do utworzenia szkoły za granicą

W Dzienniku Ustaw opublikowano zmiany w procedurze tworzenia szkolnych punktów konsultacyjnych. Zwiększy się liczba uczniów, która musi być zgłoszona, aby możliwe było stworzenie tego rodzaju placówki.

W obecnym stanie prawnym szkolny punkt konsultacyjny tworzy się już dla 30 uczniów. Zmieni to obowiązujące od 30 sierpnia 2012 r. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. poz. 967).

Po wejściu w życie nowelizacji utworzenie szkolnego punktu konsultacyjnego będzie możliwe, gdy zgłoszonych zostanie 50 uczniów.

Wydłużony zostaje także okres przejściowy, w którym szkoły i szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych RP zobowiązane są do dostosowania swojej działalności do obecnie obowiązujących przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. Nr 170, poz. 1143). Na wdrożenie tych wymogów placówki mają czas do 31 sierpnia 2013 r., a w zakresie stosowania ram programowych kształcenia uzupełniającego dla szkolnych punktów konsultacyjnych oraz planów nauczania uzupełniającego do 31 sierpnia 2014 r.

Monika Sewastianowicz

Data publikacji: 29 sierpnia 2012 r.