Z uwagi na wykryte uchybienia komisja zarekomendowała odrzucenie wniosku o przeprowadzenie referendum. Ostateczną decyzję podejmą niebawem miejscy radni.

Referendum w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w Rybniku chciał Kongres Nowej Prawicy. Przedstawiciele tego ugrupowania uważają, że instytucja jest zbyt droga i nieefektywna. Wniosek wraz z podpisami został złożony 10 sierpnia.

Jak podano w piątek, miejska komisja, która badała poprawność wniosku, uznała że nie spełnia on wymogów i zawiera uchybienia, których nie można usunąć. Chodzi przede wszystkim o ilość złożonych podpisów.

Referendum lokalne przeprowadza się na wniosek co najmniej 10 proc. uprawnionych do głosowania, w tym przypadku 11 tys. 139 osób. Choć wnioskodawcy złożyli 12 tys. 60 podpisów, komisja uznała, że 2 tys. 483 z nich nie spełnia wymogów. Chodzi np. o wadliwe numery PESEL i błędy w adresach. 112 mieszkańców wielokrotnie udzieliło poparcia, nawet trzykrotnie. Po weryfikacji podpisów komisja uznała, że prawidłowych jest tylko 9 tys. 577 z nich.

Na podstawie tych ustaleń komisja ostatecznie zarekomendowała Radzie Miasta Rybnika odrzucenie wniosku o referendum. Projekt uchwały w tej sprawie zamieszczono na stronie internetowej magistratu. Radni będą głosowali projekt prawdopodobnie 6 września.(PAP)

kon/ mab/