Wielkopolski sejmik za uznawaniem wyroków TK

Samorząd terytorialny

Sejmik Województwa Wielkopolskiego przyjął w poniedziałek stanowisko ws. stosowania się do wszystkich orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, także tych, które nie zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw...

30.05.2016

Wręczono nagrody Super Samorząd 2016

Samorząd terytorialny

Siedem organizacji i grup mieszkańców otrzymało nagrodę Super Samorząd 2016 za sukcesy w ulepszaniu swojego otoczenia we współpracy z władzami. Nie ma demokracji bez społeczeństwa obywatelskiego -...

30.05.2016

NIK: Karta Dużej Rodziny wymaga ulepszenia

Samorząd terytorialny

Efektywność Karty Dużej Rodziny jest ograniczona, gdyż proponowane ulgi nie zawsze są dopasowane do oczekiwań czy potrzeb rodzin. Zmiany wymaga również dostępność oferty, zwłaszcza w niewielkich...

30.05.2016

Które powiaty najlepiej wspierają rodzinny zastępcze?

Samorząd terytorialny

Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej szuka powiatów, które najlepiej wspierają rodzinny zastępcze. Zgłoszenia można nadsyłać do końca maja. Według Koalicji bez rozwoju rodzinnej opieki...

30.05.2016

Zmiana stanowiska pracy może zostać dokonana w drodze aneksu

Samorząd terytorialny

W aneksie do istniejącej umowy o pracę, należy wskazać wszystkie elementy dotychczasowego stosunku pracy, które ulegają zmianie. Trzeba również wskazać datę od jakiej zmiany zaczynają obowiązywać....

30.05.2016

Kilkadziesiąt wniosków Katowic o nowe środki unijne

Samorząd terytorialny

Kilkadziesiąt wniosków o środki unijne na lata 2014-2020 złożyły dotąd władze samorządowe Katowic. Największe z nich dotyczą projektów drogowych związanych z rozbudową drogi krajowej nr 81 wartych...

28.05.2016

Opublikowano tekst jednolity ustawy o ewidencji ludności

Samorząd terytorialny

W dniu 25 maja w załączniku do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2016 r. ogłoszony został tekst jednolity ustawy o ewidencji ludności (Dz. U. poz. 722).

27.05.2016