Na środowej konferencji prasowej poinformowała, że tego dnia odbyło się posiedzenie wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego, na którym przedstawiciele wszystkich służb - m.in. straży pożarnej, policji i inspekcji budowlanej - potwierdzili, że są przygotowani do zimy.

Jak podkreśliła, rozmowy dotyczyły m.in. bezpieczeństwa energetycznego, utrzymania przejezdności ciągów komunikacyjnych drogowych i kolejowych, bezpieczeństwa z zakresu pomocy społecznej oraz utrzymania i przygotowania obiektów przeciwpowodziowych i hydrotechnicznych, a także przygotowania systemu ratowniczo-gaśniczego w województwie.

„Przedstawiciele służb, straży, inspekcji z zakresu tych płaszczyzn, przedstawili mi informację, którą mogę zreasumować jednym zdaniem: województwo podkarpackie jest przygotowane go okresu zimowego 2013/2014” – powiedziała Chomycz-Śmigielska.

Poinformowała, że nowością jest m.in. zapewnienie pracownikom zakładów zajmujących się dystrybucją energii elektrycznej dostępu do uszkodzonych linii napięcia elektrycznego znajdujących się na terenach leśnych w sytuacjach np. oblodzenia linii i awarii. Taki dostęp regulować mają podpisane w ubiegłym roku specjalne umowy między zakładami dystrybucyjnymi energię a dyrekcją Lasów Państwowych.

Podkreśliła też, że według informacji uzyskanych z Zakładu Melioracji Urządzeń Wodnych w Rzeszowie stan urządzeń hydrotechnicznych i infrastruktury przeciwpowodziowej jest dobry. „Te obiekty, które zostały zniszczone w powodzi w 2010 roku zostały odremontowane, i to jest najważniejsze” – zauważyła wojewoda.

Poinformowała, że inspektorzy budowlani wzmocnili nadzór nad obiektami wielkopowierzchniowymi i przypomnieli właścicielom o obowiązku odśnieżania dachu w trakcie zimy. Przypominają też mieszkańcom o sprawdzeniu kominów i ciągów spalinowych, a także urządzeń grzewczych.

Również służby utrzymania przejezdności dróg lądowych i kolejowych gromadzą lub już zgromadziły odpowiedni sprzęt oraz zapas piasku i soli.

Poinformowała też, że w 2013 roku wojewoda dofinansowała na kwotę 0,5 mln zł działania 21 organizacji pozarządowych i domów pomocy społecznych na wsparcie osób bezdomnych i potrzebujących, zwłaszcza w okresie zimowym.

Chomycz-Śmigielska przypomniała też o działającej w regionie bezpłatnej infolinii dla osób bezdomnych. Pod numerem 987 można uzyskać informacje o placówkach, w których znajdzie się schronienie. Pod tym numerem telefonu można też zgłosić potrzebę udzielenia pomocy. Wojewoda dodała, że dane z tych placówek są monitorowane i na bieżąco aktualizowane, aby uzyskać informację na temat ilości wolnych miejsc w danej noclegowni.

Zaapelowała do mieszkańców Podkarpacia, aby zgłaszali odpowiednim służbom każdą sytuację, w której osoba bezdomna może potrzebować pomocy. "Zwracajmy uwagę na osoby bezdomne przebywające na klatkach schodowych, dworcach, ogródkach działkowych oraz przekazujmy informacje odpowiednim służbom. Pozwoli to na szybkie podjęcie działań, które mogą uratować życie” – powiedziała.

Na terenie województwa podkarpackiego funkcjonują 22 placówki noclegowe dla bezdomnych: 12 dla mężczyzn (w tym 1 hostel), 5 dla kobiet, 2 dla matek z dziećmi oraz 3 tzw. łączone. Placówki dysponują łącznie ponad 700 miejscami stałymi. W przypadku wystąpienia szczególnie trudnych warunków atmosferycznych są w stanie przyjąć prawie tysiąc osób. 92 placówki wsparcia prowadzi różne formy dożywiania, w tym jadłodajnie.