Jak powiedział PAP dyrektor delegatury KBW w Tarnobrzegu Zbigniew Kantorowicz, w głosowaniu oddano 1623 ważnych głosów. Aby referendum było ważne, musiało w nim wziąć udział co najmniej 2235 głosujących, czyli trzy piąte liczby wyborców głosujących w ostatnich wyborach samorządowych w 2010 roku. "Za odwołaniem wójta głosowało 1528, zaś przeciw 95" – podał Kantorowicz. Upraw­nio­nych do głosowania było ponad 10,9 tys. wybor­ców. Frekwencja wyniosła niecałe 15 proc.

Głosowanie odbywało się od godz. 7 do godz. 21 w 11 lokalach obwodowych komisji referendalnych, zlokalizowanych na terenie 8 wsi. Wszystkie lokale otwarto punktualnie. Podczas referendum nie odnotowano incydentów, które mogły zakłócić głosowanie.

Referendum odbyło się z inicjatywy rady gminy, która w czerwcu nie udzieliła absolutorium wójtowi z wykonania budżetu za 2012 rok. W następstwie tej uchwały w lipcu radni podjęli uchwałę referendalną.