Zakres obszaru analizowanego

Samorząd terytorialny

Przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy organ ma obowiązek wyznaczyć obszar analizowany wokł działki budowlanej. Czy obszar wokł działki powinien być wyznaczony w sposb rwnomierny?

28.05.2009

Święto Samorządu Terytorialnego

Samorząd terytorialny

Obchodzimy dzisiaj Dzień Samorządu Terytorialnego i jednocześnie dziewiętnastą rocznicę uchwalenia ustawy o samorządzie terytorialnym.

27.05.2009

Stołówki szkolne

Samorząd terytorialny

Szkoły mogą organizować stołwki szkolne w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczeglności wspierania prawidłowego rozwoju uczniw.

21.05.2009

"Grzech pierworodny” regulacji ochrony praw lokatorów

Samorząd terytorialny

Problematyka stawek czynszowych w ciągu ostatnich kilkunastu lat była przedmiotem kilku aktw prawnych oraz wielokrotnych obrad Trybunału Konstytucyjnego , ktry w każdym wyroku dotyczącym tej...

20.05.2009

Strefa wolna od dymu tytoniowego

Samorząd terytorialny

Do organw samorządu terytorialnego należy podejmowanie działań zmierzających do ochrony zdrowia przed następstwami używania tytoniu. Jedną z możliwości jest ustanowienie strefy wolnej od dymu...

19.05.2009

Opłaty za świadczenia przedszkoli

Samorząd terytorialny

Rada gminy ustala opłaty za świadczenia przedszkoli, jednak tylko w zakresie wyznaczonym przez ustawę o systemie oświaty.

14.05.2009

Konsultacje z mieszkańcami gminy

Samorząd terytorialny

W wypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla gminy mogą być przeprowadzane na jej terytorium konsultacje z mieszkańcami gminy. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z...

13.05.2009

Wyznaczanie aglomeracji wodnych

Samorząd terytorialny

Po zmianach dokonanych w 2008 r. do kompetencji samorządw wojewdzkich przeszły sprawy wyznaczania aglomeracji wodnych. Sejmiki wojewdztw wydają pierwsze akty prawne w tej materii.

08.05.2009

Stwierdzenie zgodności planu ze studium

Samorząd terytorialny

Studium uwarunkowań i kierunkw zagospodarowania wiąże organy gminy przy sporządzaniu planw miejscowych. Uchwalenie planu może nastąpić jedynie po stwierdzeniu jego zgodności ze studium przez radę...

07.05.2009

Gminne tytuły honorowe

Samorząd terytorialny

Ustawa o samorządzie gminnym nie rozstrzyga wyraźnie, jakie tytuły honorowe może przyznawać gmina. Praktyka w tej materii jest rżna, a stanowiska organw nadzoru i sądw administracyjnych często...

06.05.2009

Ekwiwalent pieniężny dla członków OSP

Samorząd terytorialny

Członkom ochotniczych straży pożarnych, ktrzy uczestniczą w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez PSP lub gminę, przysługuje ekwiwalent pieniężny. Prawo do ustalania...

04.05.2009

Wojewoda zwoła posiedzenie rady

Samorząd terytorialny

W sytuacji, gdy rada gminy (rada powiatu lub sejmik wojewdztwa) pozostanie bez przewodniczącego oraz wiceprzewodniczących, wojewoda będzie odpowiedzialny za zwołanie posiedzenia organu stanowiącego.

28.04.2009
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski