Podstawa zmiany sposobu użytkowania nieruchomości

Samorząd terytorialny

Czy inwestor, zgłaszając zmianę sposobu użytkowania, może przedłożyć decyzję o warunkach zabudowy, na podstawie której pięć lat temu dokonał już zmiany użytkowania?

29.12.2011