Pytanie
Z dniem 1 października 2012 r. nastąpiło przejęcie w całości firmy 8 osobowej przez nowego pracodawcę. Nastąpiła zmiana nazwy firmy i została ona włączona jako filia. Obecny pracodawca zatrudnia teraz około 100 osób.
Czy nowy pracodawca ma prawo wręczyć pracownikom zmianę warunków płacowych?
Czy pracownik zatrudniony na czas nieokreślony jest chroniony przed wypowiedzeniem, jeżeli tak, to w jakim czasie?
Pracownik nie wyraża zgody na nowe warunki płacowe (zostały zmniejszone), czy w tej sytuacji pracownik ma prawo do 3 - miesięcznej odprawy?
Czy nowy pracodawca może zmienić rodzaj umowy o pracę?