Pytanie
Czy jest możliwe sfinansowanie z ZFRON pracownikowi księgowości, osobie niepełnosprawnej w firmie prywatnej (sektor prywatny, nie publiczny) w ramach IPRu studiów podyplomowych z dziedziny rachunkowości finansów publicznych-rachunkowości budżetowej poza regułą de minimis?
Wydatek w opinii lekarza zakładowego likwiduje ograniczenia zawodowe pracownika, a ponieważ nie jest związany z rachunkowością finansową czyli faktycznie wykonywaną pracą, nie stanowi przysporzenia dla pracodawcy. Likwidacja ograniczeń zawodowych następuje poprzez szkolenie i podnoszenie kwalifikacji oraz uzyskanie nowych uprawnień, które mogą być przydatne w pracy zawodowej poza dotychczasową pracę. Studia także pozytywnie wpływają w opinii lekarza psychiatry na poprawę zdrowia pracownika i ograniczają stres związany z aktualna pracą, czyli mają wpływ na jakość pracy. Dodatkowo można spotkać interpretacje MPiPS, że wszelkiego rodzaju studia, w tym podyplomowe stanową wiedzę ogólna i nigdy nie będą pomocą de minimis