Pytanie
Spółka z o.o. zmieniła rok podatkowy w ten sposób, że kończy się w marcu. Obecnie mamy sytuację przejściową, bo obecny rok podatkowy będzie liczył 15 miesięcy i skończy się w marcu 2011 r.
W jakim terminie należy wystawić i przekazać deklaracje CIT-10Z i IFT-2R - w terminie do końca stycznia, czy do końca kwietnia 2011 r. (CIT-10Z) i w terminie do końca marca 2011 r. (IFT-2R), czy też w innym terminie za rok podatkowy, który zaczął się w styczniu 2010 r. a skończy się w marcu 2011 r.?