Pytanie
Spółka sprzedała wyrób kontrahentowi z kraju UE, wystawiła fakturę, a kontrahent za nią zapłacił. Po trzech latach okazało się, że wyrób został zareklamowany, spółka reklamację uwzględniła i wystawiła korektę do faktury pierwotnej. W wyniku reklamacji w polskiej spółce powstało zobowiązanie wobec kontrahenta UE. Wobec zaistniałej sytuacji kontrahent UE rozliczył kwotę wynikająca z korekty z bieżącą fakturą, tj. fakturą za inny wyrób sprzedany w bieżącym roku. W spółce polskiej powstały z tak rozliczonej transakcji znaczne różnice kursowe. Spółka otrzymała jedynie informację od kontrahenta UE, w której pomniejsza naszą należność o kwotę wynikającą z faktury korygującej.
Czy na podstawie takiej informacji powstałe różnice kursowe spółka może uznać za koszt podatkowy?