Pytanie
Podatnik rozpoczął działalność gospodarczą od dnia 1 maja. Od tego dnia korzysta ze zwolnienia podmiotowego z VAT. Podatnik świadczy usługi polegające na nauce języków obcych, udzielaniu korepetycji, świadczenia usług w zakresie logopedii oraz prowadzeniu kursów w zakresie treningów pamięci. Ww. usługi wykonywane są przez nauczycieli, logopedów oraz trenerów zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Pytanie dotyczy opodatkowania VAT ww. usług w przypadku rezygnacji ze zwolnienia z VAT oraz wyliczeniu limitu sprzedaży uprawniającego do korzystania ze zwolnienia podmiotowego. Według podatnika opodatkowanie VAT będzie dotyczyło:
  • treningi pamięci - 23%
  • korepetycje - 23%
Nauka języka będzie korzystać ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 28 u.p.t.u. Usługi w zakresie logopedii będą korzystać ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 u.p.t.u. Bez znaczenia pozostaje fakt, iż zatrudnieni logopedzi wykonają swoje czynności na podstawie umów cywilnoprawnych, a nie umów o pracę. Do wyliczenia limitu sprzedaży uprawniającego do korzystania ze zwolnienia ze sprzedaży konieczne jest zsumowanie sprzedaży dotyczącej treningów pamięci oraz udzielanych korepetycji. Sprzedaży dotyczącej usług logopedycznych oraz nauki języków nie wlicza się do wartości sprzedaży na podst. art. 113 ust. 2 u.p.t.u.