Pytanie
Jesteśmy spółką polską zarejestrowaną jako czynny podatnik VAT. Importujemy materiały do produkcji z Japonii i Indonezji głównie drogą morską. Na życzenie naszego klienta, któremu zależy na szybkiej produkcji wyrobów importujemy materiały drogą lotniczą. Spółka zagraniczna obciąża nas kosztami transportu. Nasz klient krajowy zgodził się pokryć koszty transportu lotniczego.
Czy możemy wystawiać fakturę za koszty transportu lotniczego dla klienta krajowego ze stawką 0%, możliwą dla zastosowania dla transportu międzynarodowego (art. 83 ust. 1 pkt 23 u.p.t.u.) i jakie ewentualnie wymogi musimy spełnić?