Pytanie
Podatnik prowadzący PKPiR zakupił w bieżącym roku nieruchomość. Na poprzedniego właściciela została wydana decyzja w sprawie rozłożenia na raty zaległego podatku od tych nieruchomości. Urząd miasta nie chce przepisać decyzji na nowego właściciela.
W jaki sposób powinna być rozliczona zapłata zaległego podatku od nieruchomości wg decyzji wydanej na poprzedniego właściciela, aby podatek ten u nowego właściciela, który faktycznie go płaci stanowił koszt uzyskania przychodu?
Czy wystarczy, że obecny właściciel nieruchomości wpłaca raty oznaczając je jako wpłacający (podaje oczywiście dane poprzedniego właściciela na którego jest wydana decyzja ratalna)?
Jak powinni się zatem rozliczać przedsiębiorcy, aby ten który faktycznie zaległy podatek płaci, mógł go zaliczyć do kosztów podatkowych?