Wstrzymanie naboru nie jest likwidacją szkoły

Samorząd terytorialny

Przepis art. 7 ust. 1 z.u.s.o., nakazuje jedynie likwidację klasy pierwszej uzupełniającego liceum ogólnokształcącego przez wstrzymanie naboru do tej szkoły. Nie jest to likwidacja klasy (szkoły) w...

27.03.2012