Pytanie

Pracodawca zalega z zapłatą składek ZUS za okres 3 miesięcy. Czy kosztem podatkowym za te miesiące są wynagrodzenia brutto (łącznie ze składkami finansowanymi przez pracownika oraz PIT-4)? Wynagrodzenia wypłacone są w terminie.

Odpowiedź

Wynagrodzenie brutto obejmuje wynagrodzenie netto, podatek dochodowy oraz składki ZUS w części finansowanej przez pracownika. W efekcie dokonując terminowej wypłaty wynagrodzenia pracodawca ma prawo zaliczyć do kosztów wynagrodzenie brutto pracownika. Brak zapłaty składek powoduje natomiast, że pracodawca nie może zaliczyć do kosztów składek niezapłaconych w części finansowanej przez pracodawcę – zob. art. 22 ust. 6bb i ust. 23 ust. 1 pkt 55a i ust. 3d ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 4h i art. 16 ust. 1 pkt 57a i ust. 7d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.).

Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego Księgowego