Czy przedsiębiorca, który wprowadza na rynek krajowy torebki podarunkowe ze swoim logo - przeznaczone do pakowania podarunków dla klientów, musi rozliczać się z opłaty produktowej?

Odpowiedź:

Torebki podarunkowe, w których będą wydawane materiały reklamowe, będą podlegały przepisom ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607, z późn. zm.) - dalej u.o.p.g.o.

Uzasadnienie:

Przepis art. 1 ust. 1 u.o.p.g.o. określa zakres przedsiębiorców, do których adresowane są przepisy u.o.p.g.o. Dodatkowo w art. 1 ust. 1a u.o.p.g.o. wskazano, że przepisy u.o.p.g.o. stosuje się również do przedsiębiorcy, który pakuje produkty wytworzone przez innego przedsiębiorcę i wprowadza je na rynek krajowy. Jednocześnie w art. 3 ust. 5 u.o.p.g.o. ustawodawca określił moment wprowadzenia na rynek opakowań lub produktów jako datę ich wydania z magazynu w celu ostatecznego wprowadzenia do obrotu. Oznacza to, że przedsiębiorca dodając do produktów, które nie wytworzył, opakowania i wprowadzając je na rynek, będzie podlegał z tego tytułu przepisom u.o.p.g.o. W opisanym przypadku przedsiębiorca pakując podarunki dla klientów będzie dodawał do nich opakowanie i wprowadzał je na rynek w momencie przekazania ich klientom. Nie ma przy tym znaczenia, czy produkty te są przekazywane klientom odpłatnie czy też za darmo.