Kto prowadzi egzekucje opłat za gospodarowanie odpadami?

Środowisko

Pytanie pochodzi z publikacji Prawo Ochrony Środowiska: Czy wójt, jako wierzyciel, może wystąpić bezpośrednio do komornika o zajęcie nieruchomości dłużnika w przypadku zaległości śmieciowej? Czy też...

23.08.2017

Kiedy czas szkolenia wlicza się do czasu pracy?

Pracownicy firmy wykonują w ramach swoich obowiązków m.in. prace na wysokości. W związku z tym pracodawca zorganizował w swojej siedzibie szkolenie na operatorów podestów ruchomych. Dla jednego z...

21.08.2017

Kiedy organ może zmienić pozwolenie wodnoprawne?

Budownictwo

Pytanie pochodzi z Serwisu Budowlanego: W 2014 roku Starosta udzielił Panu X pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód powierzchniowych oraz zrzut wód pohodowlanych z gospodarstwa hodowli pstrągów. W pkt...

18.08.2017