Czy zaliczka podlega dokumentacji cen transferowych?

Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Doradcy PodatkowegoPlanujemy wpłatę zaliczki dla naszego kontrahenta z Indii - podmiot z grupy kapitałowej - kwota zaliczki ok. 800.000 EUR. Zaliczka będzie...

17.08.2017

Poznaj 2 podstawowe modele organizacji czasu pracy

Czas pracy jest to czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy oraz w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. O dwóch podstawowych modelach organizacji czasu...

16.08.2017

Instalacja urządzeń reklamowych wymaga zgłoszenia

Budownictwo

Witacz wsi kwalifikuję jako urządzenie reklamowe. Ustawa z 7.07.1994 r. - Prawo budowlane, stanowi, że zgłoszenia wymaga instalacja urządzeń reklamowych. Nie zawiera przy tym definicji tegoż pojęcia...

11.08.2017