Zamawiający poprawia dokumenty złożone z datą przyszłą

Zamówienia publiczne

Wykonawca złożył w postępowaniu dokumenty, z których część zostało złożonych z datą przyszłego miesiąca. Czy zamawiający może potraktować to jako omyłkę czy powinien odrzucić ofertę? - pyta...

13.09.2017

Czy obrzęk i bolesność ręki można uznać za uraz?

BHP

Pytanie pochodzi z Serwisu BHPPodczas przewracania uszytej poduszki z lewej strony na prawą, pracownik poczuł ból ręki. Poszkodowany na następny dzień udał się do lekarza pierwszego kontaktu. Lekarz...

12.09.2017

Z pracownikiem można zawrzeć dwie odrębne umowy o pracę

Samorząd terytorialny

Pracodawca i pracownik mogą zawrzeć dodatkową umowę o pracę, pod warunkiem, że jej przedmiotem będzie praca innego rodzaju, niż dotychczas wykonywana.Umowa ta nie może naruszać przepisów o czasie...

12.09.2017

Jak rozliczyć inwestycję w obcym środku trwałym?

Pytanie pochodzi z Vademecum Głównego KsięgowegoSpółka B będąca wynajmującym grunt od spółki A będzie na wynajmowanym gruncie budować studnię dla celów przeciwpożarowych. Obie spółki są podmiotami...

11.09.2017

Gmina może odliczyć VAT naliczony przy budowie oczyszczalni

Samorząd terytorialny

Inwestycję trzeba uznać za finansowaną ze środków własnych, skoro dofinansowanie ma charakter pożyczki. Realizacja inwestycji polegającej na budowie oczyszczalni ścieków niewątpliwie należy do zadań...

11.09.2017
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski