Rozlicz delegację po odpowiednim kursie walut

W przypadku zagranicznych podróży służbowych pracodawcy mogą mieć wątpliwości, po jakim kursie wymiany walut należy rozliczyć delegację. Paweł Ziółkowski, ekspert Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń...

11.08.2017

Instalacja "witacza" wsi wymaga zgłoszenia

Samorząd terytorialny

Witacz wsi kwalifikuję jako urządzenie reklamowe. Ustawa z 7.07.1994 r. - Prawo budowlane, stanowi, że zgłoszenia wymaga instalacja urządzeń reklamowych. Nie zawiera przy tym definicji tegoż pojęcia...

11.08.2017

Zamawiający swobodnie wyznacza miejsce składania ofert

Zamówienia publiczne

Zamawiający wskazał, że miejscem składania ofert jest dział zamówień publicznych, a nie sekretariat. Jeden z wykonawców zarzucił, że jest to niezgodne z p.z.p. Czy zamawiający może swobodnie...

09.08.2017

Wójt nie przygotowuje programu ochrony powietrza

Samorząd terytorialny

Przepisy nie dają podstawy starostom, wójtom do uchwalenia programów ochrony powietrza dla właściwych im obszarów. Nie nakładają również na ww. organy obowiązków opracowania i uchwalenia takich...

08.08.2017