Słodycze dla praktykantki są kosztem podatkowym firmy

Prezent w postaci słodyczy jest związany ze świadczoną wcześniej przez praktykanta pracą. A zatem stanowi koszt uzyskania przychodów. Jednocześnie dla osoby, która go otrzymała stanowi przychód...

16.09.2014

Zerowa deklaracja odpadów dla niezamieszkanej nieruchomości

Budownictwo

Właściciel niezamieszkałej nieruchomości powinien złożyć w urzędzie gminy stosowne oświadczenie w tym przedmiocie (na piśmie), będące odpowiedzią na wezwanie organu. Zamiast wyjaśnień można również...

15.09.2014

Dowóz uczniów na lekcje etyki to obowiązek gminy

Od pierwszego września gmina ma obowiązek zorganizować zajęcia etyki dla wszystkich chętnych uczniów. Co za tym idzie, jednostka samorządu jest zobowiązana zapewnić uczniom transport na te lekcje -...

15.09.2014

Pracownik czasami ma obowiązek dokonania samooceny

W zakładzie pracy obowiązuje system ocen pracowniczych. W pierwszym etapie pracownicy dokonują samooceny - odpowiadając na pytania dotyczące kompetencji, zdyscyplinowania, itp. Jeden z pracowników...

15.09.2014
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski