Dokarmianie dzików jest zabronione

Środowisko

Czy dziki bytujące na terenie zakładu pracy możemy karmić odpadami o kodzie 16 03 06 zgodnie z rozporządzeniem w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami?

22.12.2014
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski