Błąd w nazwie zamówienia nie narusza przepisów p.z.p.

Zamówienia publiczne

Zamawiający przygotował wzór formularza oferty oraz wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Do tych wzorów wpisał jednak inny tytuł zamówienia niż w ogłoszeniu o zamówieniu i...

30.12.2014

Nienależnie pobranym stypendium zajmie się wójt

Zwrotu stypendium wykorzystanego niezgodnie z przeznaczeniem należy dokonać w oparciu o zapisy ustawy o finansach publicznych. Organem właściwym w tej sprawie jest wójt - przypomina Agata Piszko w...

30.12.2014
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski