Dokarmianie dzików jest zabronione

Środowisko

Czy dziki bytujące na terenie zakładu pracy możemy karmić odpadami o kodzie 16 03 06 zgodnie z rozporządzeniem w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami?

22.12.2014

Spółdzielnia umarzając zaległy czynsz wystawi PIT-8C

Umorzenie wierzytelności, w tym również zaległości czynszowej, powoduje u dłużnika powstanie przychodu i wiąże się również z obowiązkiem wystawienia PIT-8C - wyjaśnia ekspert Vademecum Głównego...

19.12.2014

Bazę klientów amortyzujemy jak know-how

Zakupioną wraz z kontaktami handlowymi bazę klientów należy amortyzować jako wartość niematerialną i prawną - know-how. Amortyzację należy prowadzić przez 60 miesięcy - wyjaśnia ekspert Vademecum...

18.12.2014