Pytanie
Czy wentylacja mechaniczna hali produkcyjnej wymaga uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów lub zgłoszenia instalacji z uwagi na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, jeżeli znajdująca się w hali linia produkcyjna jest wyposażona w system odprowadzania gazów i pyłów odlotowych z procesu produkcji?
Gazy i pyły z linii produkcyjnej ujmowane są poprzez odciągi miejscowe i po przejściu przez system filtrów odprowadzane poprzez odrębne emitory do atmosfery.