Pytanie
Mamy podpisaną umowę leasingu operacyjno-finansowego na okres 60 miesięcy. Jako leasingobiorca mamy możliwość wykupu przedmiotu leasingu po zakończonym okresie po cenie określonej w umowie. Zapłaciliśmy opłatę wstępną, a następnie na podstawie faktury pierwszą ratę leasingową. Według pierwotnego harmonogramu, wszystkie raty leasingowe miały być płatne 1-go dnia miesiąca. Na pierwszej fakturze termin płatności określony był na 1 października 2014 r., okres rozliczeniowy obejmował okres 1 miesiąca tj. 1-31 października 2014 r., a data sprzedaży to 31 października 2014 r. Wszystko zamykało się w obrębie jednego miesiąca. Na naszą prośbę został stworzony nowy harmonogram spłat, w którym terminy płatności rat leasingowych przypadają na 15-tego dnia miesiąca. I tak się dzieje faktycznie, ale teraz na fakturach, które otrzymujemy od leasingodawcy poszczególne terminy są następujące (na przykładzie drugiej faktury): data wystawienia 3 listopada 2014 r., termin płatności 15 listopada 2014 r., okres rozliczeniowy 15 listopada - 14 grudnia 2014 r., data sprzedaży 14 grudnia 2014 r. Wygląda na to, że wraz z przesunięciem terminu płatności przesunięciu uległy także okres rozliczeniowy oraz data sprzedaży.
Czy z tej drugiej faktury, opłaconej w całości w listopadzie, możemy wykazać VAT naliczony w deklaracji za listopad 2014 r. (pomimo tego, że data sprzedaży jest określona na 14 grudnia 2014 r)?