Odpowiedź:
Dofinansowanie szkoleń ze środków europejskich wolne jest od podatku, ale równocześnie związane z tym koszty wyłączone są z kosztów podatkowych.
Uzasadnienie:
Rozumiem, że przedmiotowe dofinansowanie na szkolenie pracowników zostało przyznane w ramach któregoś z programów operacyjnych i pochodzi ze środków europejskich (np. z Europejskiego Funduszu Społecznego).
Tego rodzaju dofinansowania wolne są od podatku dochodowego jako płatności na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego( z wyłączeniem płatności otrzymanych przez wykonawców) lub pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich (art. 21 ust. 1 pkt 136 i 137 ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) – dalej u.p.d.o.f.). Dotacja stanowi zatem przychód, ale jest to przychód zwolniony z opodatkowania.
Jednocześnie wydatek sfinansowany z tego dofinansowania będzie wyłączony z kosztów uzyskania przychodów (art. 23 ust. 1 pkt 56 u.p.d.o.f.).
W efekcie operacje związane z dofinansowanym szkoleniem będą w części obejmującej dofinansowanie podatkowo neutralne.
Podobne stanowisko wyrażono m.in. w interpretacji Ministra Finansów z dnia 4 lutego 2014 r., IBPBI/1/415-1122/13/ESZ.
Krzysztof Klimek, autor współpracuje z publikacją Vademecum Doradcy Podatkowego
Odpowiedzi udzielono 29 grudnia 2014 r.