Roszczenie o zwrot wadium może ulec przedawnieniu

Zamówienia publiczne

Po jakim czasie następuje przedawnienie roszczenia o zwrot wadium? Jaka jest w tym przypadku podstawa prawna przedawnienia? - pyta użytkownik programu LEX Zamówienia Publiczne.

08.07.2015
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski