Zasady podlegania pod drugą zasadę łączenia

Środowisko

Czy w sytuacji, gdy kotłownia pracuje jedynie w warunkach awaryjnych, tj. podczas awarii podstawowej instalacji zakładu (maksymalnie 720 godzin w roku według obecnego pozwolenia) będzie ją dotyczyła...

03.07.2015

Rejestracja czasowa nie wywiera skutków podatkowych

Z przepisów ustawy o podatkach lokalnych wynika, że rejestracja czasowa nie wywiera skutków podatkowych. Skoro samochód nie został ostatecznie zarejestrowany, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od...

01.07.2015