Do września trzeba zaktualizować statut szkoły

Statuty szkół trzeba dostosować do noweli ustawy o systemie oświaty. Głównym obszarem zmian będzie ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, w tych kwestiach...

10.07.2015

Roszczenie o zwrot wadium może ulec przedawnieniu

Zamówienia publiczne

Po jakim czasie następuje przedawnienie roszczenia o zwrot wadium? Jaka jest w tym przypadku podstawa prawna przedawnienia? - pyta użytkownik programu LEX Zamówienia Publiczne.

08.07.2015