Odpowiedzialność za stan techniczny budynku

Samorząd terytorialny

Właścicielem gruntu pod budynkiem jest gmina dzierżawiąca go osobie fizycznej, ktra jest właścicielem budynku na tym gruncie. Osoba ta nabyła budynek od firmy, a aktem potwierdzającym własność jest...

07.09.2009