Artykuł z miesięcznika Finanse Komunalne nr 9/2009

Samorząd terytorialny

Czy jednostki samorządu terytorialnego mogą finansować wydatki związane z usuwaniem odpadw zawierających azbest z nieruchomości stanowiących własność osb fizycznych?

15.09.2009

Godziny pracy apteki

Samorząd terytorialny

Zarząd uchwala rozkład pracy aptek w drodze uchwały. W uchwale zapisano, iż apteka pracuje w godzinach 7.00-18.00 w dni powszednie, 8.00-12.00 w soboty oraz w niedziele pełni dyżur zgodnie z...

14.09.2009

Procedury postępowania z protokołem pokontrolnym

Samorząd terytorialny

Organ prowadzący przeprowadził w szkole kontrolę i sporządził protokł a następnie udostępnił go członkom zarządu JST. Protokł nie został podpisany przez dyrektora szkoły.

11.09.2009