Rozwiązanie stosunku pracy z dyrektorem szkoły

Samorząd terytorialny

Organ stanowiąco - kontrolny jednostki samorządu terytorialnego podjął uchwałę o likwidacji szkoły w dniu 6 lipca 2009 r. Szkoła ta ma być zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2009 r.

08.09.2009

Odpowiedzialność za stan techniczny budynku

Samorząd terytorialny

Właścicielem gruntu pod budynkiem jest gmina dzierżawiąca go osobie fizycznej, ktra jest właścicielem budynku na tym gruncie. Osoba ta nabyła budynek od firmy, a aktem potwierdzającym własność jest...

07.09.2009
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski