Rejestracja i udostępnianie pozwoleń

Samorząd terytorialny

Czy organy wydające pozwolenie (np. pozwolenie wodnoprawne, na emisję gazw i pyłw) zobowiązane są do prowadzenia rejestru ww. decyzji?

11.12.2009

Usługi pocztowe w gminie

Samorząd terytorialny

W 2008 r. Gmina zawarła umowę cywilno-prawną na czas nieokreślony z Pocztą Polską. W 2009 r. kwota na usługi pocztowe przekroczy niedługo 14000 euro.

09.12.2009